Profil Zadavatele - Městský obvod Proskovice . ' - NEAKTIVNÍ PROFIL'

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 344223
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Proskovice (https://www.tenderarena.cz/profily/mobproskovice)
profilu zadavatele: 00845451
PLATNÝ PROFIL ZADAVATELE: https://www.tenderarena.cz/profily/mobproskovice

Seznam veřejných zakázek

Číslo veřejné zakázky Název veřejné zakázky Uveřejněno od Datum poslední změny
P13V00000001 Sanace zdiva proti vzlínající vlhkosti v domě s malometrážními byty, Na Smyčce 5/317, O-Proskovice" 11.02.2013 14:04:01 13.07.2017 10:05:30
P13V00000002 Údržba veřejné zeleně v MOb Proskovice v roce 2013 25.03.2013 14:48:42 20.11.2015 09:51:06
P13V00000003 Údržba obecních pastvin a zeleně podél cyklostezky v MOb Proskovice v roce 2013 25.03.2013 14:53:21 20.11.2015 09:51:54
P13V00000004 Rekonstrukce MK ulice V Úvoze - provizorní chodník 07.05.2013 10:25:21 20.11.2015 09:51:32
P13V00000005 Vodovodní přípojka pro sportoviště a rekreační plochu 07.05.2013 10:30:02 20.11.2015 09:52:20
P14V00000001 Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici Světlovské - výběr zhotovitele stavby 04.08.2014 17:52:35 20.11.2015 09:48:08
P17V00000001 Vzduchotechnika kuchyně v MŠ Proskovice 06.02.2017 16:20:55 01.03.2019 10:32:44
P17V00000002 "Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Proskovice" - zpracování DÚR, DSP, DPS 06.04.2017 13:29:17 27.11.2019 16:03:01
P17V00000003 Výměna oken v nájemních bytech v domě s malometráýžními byty Na Smyčce 317/5, Ostrava-Proskovice 28.04.2017 11:23:27 01.03.2019 10:42:31
P17V00000004 Výměna výtahu v domě s malometrážními byty 01.03.2019 09:44:42 01.03.2019 10:08:35
P17V00000005 Sdružené služby dodávky elektrické energie 24.07.2017 13:38:09 01.03.2019 11:00:20
P18V00000001 „Estetizace ulice Na Smyčce se zaměřením na úpravu stáv. stanoviště... 09.03.2018 08:54:11 01.03.2019 10:52:11
P19V00000001 "Zvýšení bezpečnosti siničního provozu na ul. Staroveské v Ostravě-Proskovicích" 01.04.2019 11:29:35 27.11.2019 16:11:01
P19V00000002 "Revitalizace Bestova rybníka v k.ú. Proskovice 19.03.2021 08:48:32 19.03.2021 08:49:35
( Položky: 0 - 14 z 14 )