Profil Zadavatele - Městský obvod Proskovice

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 344223
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Proskovice (http://www.ostrava-proskovice.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Výměna výtahu v domě s malometrážními byty

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000004
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka neukončena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – výměna výtahu v domě s malometrážními byty, na ulici Na Smyčce 317/5 v Ostravě-Proskovicích (pozemek par. č. 194/3 zastavěná plocha a nádvoří), která bude realizována v souladu s vyplněným slepým rozpočtem a projektovou dokumentací pro stavební povolení pod názvem „Modernizace výtahu“ (viz specifikace výtahu), vypracovaná projektantem Ing. Petrem Koldou, zodpovědný projektant – Ing. Tomáš Ricka (autorizovaný technik pro pozemní stavby), ČKAIT – 1102991, zakázka č. PK-001-17 z června 2017. Vše tvoří přílohy č. 2 a 3 Záměru zadání veřejné zakázky.
 • Datum uveřejnění
  26.6.2017 16:57:27
 • Poslední změna
  26.6.2017 16:57:27, Věra Adámková
 • Lhůta pro podání nabídek
  14.9.2017 11:00:00
 • Kontaktní osoba
  HYKLOVÁ Jitka, tel: 599 424 306, tel2: 603 727 804, jhyklova@proskovice.ostrava.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)