Profil Zadavatele - Městský obvod Proskovice

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 344223
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Proskovice (http://www.ostrava-proskovice.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Výměna výtahu v domě s malometrážními byty

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000004
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – výměna výtahu v domě s malometrážními byty, na ulici Na Smyčce 317/5 v Ostravě-Proskovicích (pozemek par. č. 194/3 zastavěná plocha a nádvoří), která bude realizována v souladu s vyplněným slepým rozpočtem a projektovou dokumentací pro stavební povolení pod názvem „Modernizace výtahu“ (viz specifikace výtahu), vypracovaná projektantem Ing. Petrem Koldou, zodpovědný projektant – Ing. Tomáš Ricka (autorizovaný technik pro pozemní stavby), ČKAIT – 1102991, zakázka č. PK-001-17 z června 2017. Vše tvoří přílohy č. 2 a 3 Záměru zadání veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota
  602 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  1.3.2019 09:44:42
 • Poslední změna
  1.3.2019 10:08:35, Jitka Hyklová
 • Lhůta pro podání nabídek
  14.9.2017 11:00:00
 • Kontaktní osoba
  HYKLOVÁ Jitka, tel: 599 424 306, tel2: 603 727 804, jhyklova@proskovice.ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25840363 CENOK - výtahy, a.s. CZ 755 546,55 Kč s DPH 656 997,00 Kč bez DPH
01625713 Merkur elevators, s.r.o. CZ 788 304,30 Kč s DPH 685 482,00 Kč bez DPH
42324254 OTIS a.s. CZ 781 977,00 Kč s DPH 679 980,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  CENOK - výtahy, a.s., IČ: 25840363, CZ
 • Nabídková cena
  755 546,55 Kč s DPH
 • Uhrazená cena
  755 546,55 Kč s DPH (656 997,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)